Waarschuwing: Voor een betere ervaring op nolensplein.nl schakel je Javascript in je browser in. Klik hier voor hulp.


  Plaats advertentie
   
  Help en Info
 
   
  Verwijderlink opvragen
  Advertentie omhoogplaatsen?
 
   
  Inloggen
  Favorieten
  Afgelopen 24 uur
 
   
  Antiek en kunst
  Audio, Tv en Foto
  Auto - Banden en Velgen
  Auto diversen
  Auto-onderdelen
  Auto's
  Boeken
  Caravans en Kamperen
  Cd's en Dvd's
  Computers hardware
  Computers software
  Contacten en Berichten
  Dating
  Dieren en Toebehoren
  Diversen
  Doe-het-zelf en Verbouw
  Fietsen en Brommers
  Hobby en Vrije tijd
  Huis en Inrichting
  Kinderen en Baby's
  Kleding en Schoenen
  Klussen
  Motoren
  Muziek en Instrumenten
  Sieraden en Tassen
  Spelcomputers, Games
  Sport en Fitness
  Telecommunicatie
  Tickets en Kaartjes
  Tuin en Terras
  Vacatures
  Vakantie
  Vastelaovend
  Verzamelen
  Watersport en Boten
  Witgoed en Apparatuur
  Woningen te huur
  Zakelijke goederen
   
 

Privacy & cookie informatie

Algemene informatie

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 24-05-2018
Vorige verklaring: 27-05-2013

Per 25 mei 2018 is de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Nolensplein.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nolensplein.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten e.o. omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegeven(s)
Doel / grondslag
Naam
 • Communicatie tussen koper en verkoper.
 • Wordt gebruikt in de email aanhef.
 • De naam wordt vermeld op de website bij de advertentie inhoud.
Woonplaats
 • Locatie van de adverteerder waar het product aangeboden wordt.
 • Woonplaatsfilter website.
E-mailadres
 • Communicatie tussen koper en verkoper.
 • Gebruikersaccounts
 • Activatie, herplaats en beheer e-mails.
 • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
IP-adres
 • Spam tegen te gaan.
 • Illegale activiteiten te detecteren.
 • Logbestanden om technische problemen/oorzaken van problemen te achterhalen.
 • Blokkeren bij misbruik van de website.

Bijzondere e.o. gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website e.o. dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nolensplein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

nolensplein.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn
Naam, woonplaats, e-mailadres, IP-adres
 • Zolang een advertentie e.o. een account actief is in onze omgeving.
 • Logbestanden deze worden maandelijks opgeschoond.

Delen van persoonsgegevens met derden

nolensplein.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Nolensplein.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nolensplein.nl gebruikt functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. nolensplein.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Overzicht van functionele cookies die worden gebruikt door Nolensplein

Cookie naam
Omschrijving
levensduur
favs Deze cookie wordt gebruikt om advertentie nummers in op te slaan die voor de gebruiker in Mijn favorieten beschikbaar zijn. 10 jaar na aanmaken/aanpassen.
opt-in Deze cookie wordt gebruikt om de cookie & privacy melding te onderdrukken. 10 jaar na aanmaken/aanpassen.
email Deze cookie wordt gebruikt om formulieren automatisch in te vullen. 1 jaar na aanmaken/aanpassen.
place Deze cookie wordt gebruikt om formulieren automatisch in te vullen. 1 jaar na aanmaken/aanpassen.
name Deze cookie wordt gebruikt om formulieren automatisch in te vullen. 1 jaar na aanmaken/aanpassen.
stay Deze cookie wordt om ingelogd te blijven als dit aangevinkt is/td> 10 jaar na aanmaken/aanpassen.
PHPSESSID Deze cookie kan op twee manieren aangemaakt worden.
Tijdens het inloggen, deze bavat dan informatie die nodig is om een gebruiker te herkennen.
De tweede manier is tijdens het bekijken van advertenties. Nolensplein houdt bij welke advertenties er in een sessie worden bekeken.
Deze informatie wordt dan weer gebruikt om de functionaliteit "anderen bekeken ook..." mogelijk te maken. We slaan hier op geen enkele manier gegevens op die een natuurlijk persoon kunnen herleiden.
Browsersessie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders e.o. de sociale media-bedrijven.

Google analytics

Met google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten.
Analytische gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
Tevens hebben wij “gegevens delen” met google uitgezet.
De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
Om deze reden hoeven wij geen toestemming te vragen voor het verzamelen van analytische gebruiksgegevens.

Overzicht van cookies die worden door andere partijen

Cookie naam
Omschrijving
Levensduur
_gat_gtag_UA_21152322_1 Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Nolensplein inzage in het bezoek op de website.
Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen.
Op deze manier kan Nolensplein de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.
Nolensplein kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u hieronder.
2 jaar na aanmaken/aanpassen.
_ga 30 minuten na aanmaken/aanpassen.
_gid 30 minuten na aanmaken/aanpassen.
CONSENT 30 minuten na aanmaken/aanpassen.
NID 30 minuten na aanmaken/aanpassen.
1P_JAR 30 minuten na aanmaken/aanpassen.

Advertentienetwerken en advertentie uitwisselplatforms uitgevoerd door derde partijen

Onze website, diensten, applicaties en hulpmiddelen kunnen gebruik maken van derde partijen, zoals advertentie-netwerken en uitwisselplatforms (ad exchanges), om ons in staat te stellen uw advertenties te tonen.
Deze netwerken en platforms kunnen gebruik maken van third-party-cookies, web beacons of soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie om deze diensten te leveren.
Zij kunnen ook uw apparaat identificeren, of uw IP-adres of ‘identifier for advertising (IDFA)’ verzamelen, die gebruikt kan worden om advertenties op maat te leveren op onze websites of elders op het internet.

Voor meer informatie over third-party-advertentie-gerelateerde cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie:

Het gebruik van deze technologieën door derden valt buiten onze controle, ook al maken zij gebruik van onze technologie voor het plaatsen en verzamelen van informatie.
De servicevoorwaarden, het privacy-beleid, de toestemmingen, informatie en keuzes van de partij in kwestie moeten worden geraadpleegd met betrekking tot hun werkwijzen over verzamelen, opslaan en delen.
Wij kunnen geen uitspraken doen omtrent het beleid en de werkwijzen van adverteerders, advertentienetwerken of advertentie uitwisselplatforms of gerelateerde derde partijen.

Instellingen cookies voor meestgebruikte browsers

Browser
Website
Ga naar Chrome instructies
Ga naar Firefox instructies
Ga naar Internet explorer instructies
Ga naar Safari instructies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nolensplein.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nolensplein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens vragen wij voor het verwerken van het verzoek een vergoeding.

Nolensplein.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang.
Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op info@nolensplein.nl.
Browserverkeer van uw systeem naar onze servers in versleuteld middels HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
E-mails worden middels TLS (Transport Layer Security) verstuurd.

Contactgegevens:

Heeft u vragen e.o. opmerkingen over deze verklaring kunt u een email sturen naar: info@nolensplein.nl

Aanpassingen privacy & cookie verklaring

Nolensplein behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken in deze Privacy verklaring.
Wij raden u dan ook aan deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.


 
 
Copyright © 2004-2024 nolensplein.nl | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden | Adverteren | Pagina gegenereerd in 0.0038 seconden.